Бренды

Abbott India Limited Abbott India Limited Abbott India Limited
 
Biocon ltd. Biocon ltd. Biocon ltd.
 
Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb
 
CIPLA CIPLA CIPLA
 
Dr.REDDY Dr.REDDY
 
Emcure Pharmaceuticals Limited Emcure Pharmaceuticals Limited
 
Hetero Labs.
 
MYLAN MYLAN
 
Natco Pharma Ltd. Natco Pharma Ltd.
 
Ranbaxy Laboratories Ranbaxy Laboratories
 
Strides Arcolab Limited Strides Arcolab Limited Strides Arcolab Limited
 
Zydus Heptiza Zydus Heptiza